Main Menu

plen
A- A A+

26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Już po raz trzeci Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał certyfikaty najbardziej nowoczesnym, innowacyjnym i skutecznym w zarządzaniu jakością placówkom sektora ochrony zdrowia.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Pilawie znalazł się wśród najlepszych placówek sektora ochrony zdrowia i otrzymał Certyfikat Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia. Ponadto nasz zakład otrzymał dodatkowo certyfikat nadzwyczajny Grand Quality, przyznawany tym spośród certyfikowanych placówek, które otrzymały najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu.

Certyfikaty przyznaje niezależne gremium ekspertów naukowych, których opinia posiada niekwestionowaną rangę. W Komisji zasiadają m.in. profesorowie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji placówka poddająca się ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania relacjami z pacjentami, zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem i zarządzania wartością.

W recenzji z postępowania certyfikacyjnego można przeczytać, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie spełnia wszystkie wymogi certyfikacyjne wskazane w regulaminie Programu. Placówka jest zarządzana w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem kompleksowego, spójnego i efektywnego instrumentarium menedżerskiego, a model rynkowego funkcjonowania jednostki przygotowany został zgodnie z paradygmatami tzw. nowego zarządzania publicznego.

Certyfikowany podmiot jest gwarantem wysokiej jakości usług z dobrymi perspektywami rozwoju na przyszłość.