Main Menu

plen
A- A A+

Kierownik - lek.dent. Tomasz Sygnowski
Z-ca Kierownika - lek.med. Anna Lach
Inspektor administracyjno-księgowy - mgr Stanisława Frelek

Personel medyczny:

lek.med. Anna Lach - lekarz chorób wewnętrznych
lek.med. Dorota Kogowska – lekarz chorób wewnętrznych
lek.med. Grzegorz Czech - pediatra, specjalista chorób płuc
lek.med. Zbigniew Matwiej – specjalista chorób wewnętrznych
lek.med. Elżbieta Matwiej – pediatra, specjalista med. rodzinnej
lek.med. Lidia Bober-Lipińska – pediatra, specjalista med. rodzinnej
dr.n med Piotr Baran - specjalista ginekologii i położnictwa
lek.med. Izabela Lach-Kawczyńska - lekarz rezydent
Barbara Boryca – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka koordynująca
Grażyna Zawada - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Joanna Zambrzycka - pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Barbara Żołądek - pielęgniarka środowiskowa
Joanna Lusawa – pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
Justyna Malitka – położna środowiskowo-rodzinna
Dorota Zawada – rejestratorka, pracownik administracyjno biurowy
Paulina Matosek – rejestratorka
Jan Frelek - Kierowca