Main Menu

plen
A- A A+

W związku z opublikowaniem Ustawy z dnia 17 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U., poz. 1869) oraz wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 i 1807) rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnych okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2017 roku osobami posiadającymi uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością są:
   

  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Szpiku”,
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • Kombatanci,
  • Kobiety w ciąży,
  • Świadczeniobiorcy do 18. Roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podanych wyżej osób nie wpisuje się na listy oczekujących.