Main Menu

plen
A- A A+

26 marca 2018 roku w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie miało miejsce uroczyste podsumowanie kolejnej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.Galę wręczenia certyfikatów zorganizował Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W jej trakcie wyróżniono menedżerów 16 placówek szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia z całej Polski, którzy pozytywnie przeszli procedurę ewaluacyjną w Programie i otrzymali nagrody za nowoczesne, innowacyjne i skuteczne zarządzanie jakością w swoich jednostkach.

Wśród wyróżnionych placówek, już po raz drugi, znalazł się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie. W ramach Programu Komisja Ekspertów, złożona z naukowców oraz audytorów systemów jakości dokonała ewaluacji placówek uczestniczących w konkursie. W jej toku ocenie poddano m.in standardy w zakresie polityki jakości oraz stosowane metody i techniki zarządzania. Przyznany certyfikat potwierdza, iż w opinii Komisji Programu placówka spełnia kryteria certyfikacyjne w zakresie polityki jakości oraz wykazuje się nowoczesnym, rozwojowym i efektywnym podejściem do zarządzania, wpływającym na skuteczność w realizowaniu celów.                                                                                  

 

Uzyskany certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, pozwala pozycjonować naszą placówkę na rynku jako nowoczesną i dbającą o wysokie standardy w działalności medycznej. Potwierdzeniem tego jest ciągle rosnąca liczba zapisanych do nas pacjentów. Certyfikat daje pacjentom pewność, że mają do czynienia z jednostką, dla której wysoka jakość, efektywność i innowacyjność stanowią najwyższe wartości - mówi Kierownik SPZOZ w Pilawie Tomasz Sygnowski

Ponadto SPZOZ w Pilawie otrzymał wyróżnienie nadzwyczajne „ Grand Quality”, przyznawane tym spośród certyfikowanych placówek, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych w danej edycji Programu.