Main Menu

A- A A+

Nasza misja: LECZYMY, ZAPOBIEGAMY, EDUKUJEMY

INFORMACJA Kierownika SP ZOZ w Pilawie

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym KORONAWIRUSEM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PILAWIE

zaleca ograniczenie wizyt w naszych przychodniach do niezbędnych i uzasadnionych medycznie.

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza w pierwszej kolejności proponujemy TELEPORADĘ.

Tylko w sytuacji kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Proszę się zgłaszać na ściśle wyznaczoną godzinę, ponieważ przeciwwskazane jest dłuższe przesiadywanie na poczekalni. W razie wystąpienia konieczności oczekiwania, proszę zachować co najmniej 1 metr odstępu od siebie.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

ZADZWOŃ :

           Ośrodek Zdrowia w Pilawie:                                          Ośrodek Zdrowia w Trąbkach:

25 6856174                                                                       25 6854824

    503998753                                                                        503989887  

REJESTRACJA

W celu uniknięcia gromadzenia się pacjentów rano w rejestracji, preferowaną formą rejestracji jest rejestracja telefoniczna. Pacjenci, którzy zgłoszą się do rejestracji osobiście, będą wchodzić do ośrodka zdrowia pojedynczo i zostaną zapisani zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do lekarza na konkretną godzinę, także na kolejne dni.

E-recepta:

W godz. 9.00-17.00 telefonicznie przyjmowane będą zamówienia na powtórzenie leków stosowanych w chorobach przewlekłych zlecanych przez lekarzy SPZOZ w Pilawie. Odbiór kodu 4-cyfrowego e-recepty telefonicznie w dniu następnym w godz. 16.00-17.30 lub po zarejestrowaniu się na portalu pacjent.gov.pl

Teleporada:

Od 16. 03. 2020 SPZOZ W PILAWIE na okres zagrożenia epidemiologicznego wprowadza możliwość porady telefonicznej. W celu uzyskania porady telefonicznej związanej z chorobą proszę dzwonić w godz. 9.00-17.00

STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ!

DBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I NASZYCH BLISKICH!