Main Menu

plen
A- A A+

Zmiany organizacyjne w związku ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 1871) wprowadza następujące zmiany:

  1. laboratoria diagnostyczne wykonujące testy w kierunku Sar-CoV-2 muszą wpisywać wyniki w systemie EWP (będą one szybciej widoczne dla lekarzy kierujących w aplikacji https://gabinet.gov.pl/)- obowiązuje od 5 listopada
  2. osoba skierowana na test w kierunku Sars-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następnego po dniu skierowania (nie dotyczy testów kierowanych ze szpitali)
  3. izolacja lub kwarantanna są zawieszane na czas udania się na pobranie wymazu na test i powrotu (nie potrzeba zgody sanepidu)
  4. informacja o wyniku testu, izolacji i kwarantannie może być przekazywana ustnie (telefon)
  5. nie będzie już wydawanych decyzji administracyjnych o kwarantannie
  6. ZUS pobiera informacje o izolacji i kwarantannie z systemu - lekarz nie będzie już wystawiać  eZLA, ani żadnych zaświadczeń dla pacjentów objętych izolacją.
  7. ZUS udostępnia pracodawcy informacje o kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych pracownika na profilu informacyjnym płatnika składek.
  8. gdyby się zdarzyło, że ww informacji nie było w systemie - pracownik składa pracodawcy oświadczenie pisemne, że odbywał izolację/kwarantannę - w terminie 3 dni od ich zakończenia (można mailem)
  9. obowiązkowej kwarantannie nie podlega osoba, która przebyła zakażenie SARS CoV

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski