Main Menu

plen
A- A A+

Zapraszamy na szczepienia przeciwko grypie

 

Szczepienia prowadzone są:

 • w Punkcie Szczepień w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16
 • w Punkcie Szczepień w Trąbkach ul. Osadnicza 6

tel. 25 788 88 88

W celu  zaszczepienia się pacjent zgodnie  z komunikatem Ministra Zdrowia  w sprawie realizacji szczepień przeciwko grypie z dnia 9 sierpnia 2022r. powinien udać się do lekarza w celu uzyskania recepty na szczepionkę i z wykupioną zgłosić się do Punktu Szczepień.

PODANIE SZCZEPIONKI JEST BEZPŁATNE

Koszt szczepionki

 • Osoby w wieku 75+, kobiety w ciąży bezpłatnie
 • Osoby w wieku 65+ 50% refundacji
 • Dzieci pow. 6 m.ż. a przed ukończeniem 18 r.ż. 50% refundacji
 • Osoby w wieku 18-65 lat z dodatkowymi chorobami 50% refundacji
 • Pozostałe osoby 100% odpłatnie

Istnieje możliwość zakupu szczepionki bezpośrednio w Punkcie Szczepień w cenie 43,09 zł.

ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  na rok 2022 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie sprawa nr ZOZ.DAK.382.ZO.12/2021

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2021r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 27 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa  w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2021.711 t.j.  ),  spełniający ponadto  wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.257888888.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski

 

Załączniki do pobrania:

Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia. Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.

Osoby z zaburzeniami odporności mogą przyjąć trzecią dawkę już od 1 września 2021 roku. Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

– otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
– po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
– z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
– z zakażeniem wirusem HIV;
– leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
– dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności, w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19, dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia – szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat – szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioN

Informujemy, że został ogłoszony nowy harmonogram rejestracji na szczepienia na COVID-19. Wynika z niego, że od 11 do 13 marca zapisywać będą się mogły osoby z rocznika 1952. Tydzień później, między 18 a 20 marca uruchomiona zostanie rejestracja dla chętnych urodzonych między 1952 a 1954 r. Od 22 do 24 marca trwać będą zapisy dla grupy 1952 - 1956. Jako ostatni, między 25 a 27 marca na szczepienie na COVID-19 zarejestrować będą się mogli seniorzy z grupy 70+.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie realizuje szczepienia przeciw COVID-19. Szczepienia będą prowadzone w punkcie szczepień Ośrodka Zdrowia w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16.

Rejestracja Pacjentów, którym wystawiono e-skierowania (skierowania wystawiane automatycznie na platformie E-ZDROWIE P1) rozpoczyna się:

 • 15 stycznia 2021 r. – osoby urodzone w 1941 roku i wcześniej (wiek 80+).
 • 22 stycznia 2021 r. – osoby urodzone w 1951 roku i wcześniej (wiek 70+ i 80+).

Zapisy na szczepienie:

Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie przez:

Ważna informacja: Automatycznie wygenerowane e-skierowanie do szczepienia, będzie ważne 60 dni. Możliwe również będzie wystawienie pacjentowi indywidualnego e-skierowania przez lekarza, w przypadkach np. braku nr pesel lub problemów z zaszczepieniem w okresie ważności pierwszego skierowania. Umawianie na szczepienie odbywać się będzie przez centralny system e-rejestracji. Umawiając się na szczepienie pacjent powinien podać nr telefonu (może to być numer telefonu osoby bliskiej lub opiekuna). Po dokonaniu rezerwacji wizyty każdy otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19