Main Menu

A- A A+

Nasza misja: LECZYMY, ZAPOBIEGAMY, EDUKUJEMY

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na lata 2020-2023 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie sprawa nr ZOZ.DAK.382.03.2019

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie,
ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 31 grudnia2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2018.2190 t.j. ), spełniający ponadto wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.256856174.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie
Tomasz Sygnowski

 

Załączniki:

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
na lata 2020-2023 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie
sprawa nr ZOZ.DAK.382.02.2019

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie,
ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze
konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w
Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 31 grudnia2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie
internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2018.2190 t.j. ), spełniający ponadto
wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00, tel.256856174.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia
terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie
Tomasz Sygnowski

 

Załączniki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie (dalej zwany „Udzielającym Zamówienia”)

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2020-2023

sprawa nr ZOZ.DAK.382.01.2019

 

26 marca 2018 roku w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie miało miejsce uroczyste podsumowanie kolejnej, IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.Galę wręczenia certyfikatów zorganizował Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. W jej trakcie wyróżniono menedżerów 16 placówek szeroko rozumianego sektora ochrony zdrowia z całej Polski, którzy pozytywnie przeszli procedurę ewaluacyjną w Programie i otrzymali nagrody za nowoczesne, innowacyjne i skuteczne zarządzanie jakością w swoich jednostkach.

Szanowni Państwo,
W związku ze zgłaszanymi przez Państwa problemami z dodzwonieniem się do rejestracji od 1 lutego uruchomiliśmy nowe numery telefonów:

  • rejestracja Ośrodka Zdrowia w Pilawie: 25 788 88 88 lub 503998753
  • rejestracja Ośrodka Zdrowia - Filii w Trąbkach: 25 788 88 88 lub 503989887

Zapraszamy do kontaktu z nami.

Podkategorie